Məhsul və xidmətlərin uyğunluq sertifikatının verilməsi

 
Uyğunluq sertifikatı məhsulun, xidmətin və ya sistemin müəyyən orqan və ya tənzimləyici orqan tərəfindən müəyyən edilmiş müəyyən standartlara, qaydalara və ya tələblərə cavab verdiyini təsdiq edən sənəddir. O, məhsul və ya xidmətin sınaqdan, yoxlamadan və ya qiymətləndirmədən keçdiyini və müvafiq standartlara və ya spesifikasiyalara uyğunluğunun aşkar edildiyini sübut edir.
Uyğunluq sertifikatı çox vaxt məhsulların təhlükəsizliyini, keyfiyyətini və etibarlılığını təmin etmək, istehlakçı maraqlarını qorumaq, qanuni və ya tənzimləyici öhdəlikləri yerinə yetirmək, ölkələr arasında ticarəti asanlaşdırmaq və ya bazarda inam və etibar yaratmaq kimi müxtəlif səbəblərdən tələb olunur.
Uyğunluq sertifikatının alınması prosesi adətən akkreditə olunmuş sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən aparılan bir sıra qiymətləndirmələri, sınaqları, auditləri və ya yoxlamaları əhatə edir. Xüsusi tələblər və prosedurlar məhsul və ya xidmətin xarakterindən və mövcud qaydalardan asılı olaraq dəyişir.
Məhsul və ya xidmət lazımi standartlara və tələblərə uğurla cavab verdikdə, sertifikatlaşdırma orqanı məhsul və ya xidmətin təsviri, tətbiq olunan standartlar və ya qaydalar, sertifikatlaşdırma orqanının adı və etibarlılıq müddəti kimi təfərrüatları özündə əks etdirən uyğunluq sertifikatı verir. Bu sənəd müştərilərə, tənzimləyici qurumlara və ya digər maraqlı tərəflərə müəyyən edilmiş standartlara və ya qaydalara uyğunluğu nümayiş etdirmək üçün istifadə edilə bilər.
 
Bu xidmətləri göstərməkdə 20 ildən artıq təcrübəmiz olduğuna görə, məhsul və ya xidmətlərinizin uyğunluq sertifikatının alınmasında sizə kömək edə bilərik.
Onlayn chat
X