ISO 22000 qidanın bütün qida zəncirində təhlükəsiz və gigiyenik olmasını təmin etmək üçün hazırlanmış beynəlxalq qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi standartıdır. O, Təhlükə Təhlili Kritik Nəzarət Nöqtəsi (HACCP) prinsipinə əsaslanır və təşkilatlara qida təhlükəsizliyi ilə bağlı riskləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və nəzarət etməyi təmin edir.
  
ISO 22000-in üstünlüklərinə aşağıdakılar daxildir:
 
• Müştərilərin qida təhlükəsizliyinə inamının artırılması
• Qida təhlükəsizliyi risklərinin azaldılması
• Qida zəncirində təkmilləşdirilmiş səmərəlilik
• Tətbiq olunan qanuni tələblərə uyğunluğun təkmilləşdirilməsi
• Təşkilatda qida təhlükəsizliyi mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsi
• Qida zənciri boyunca təkmilləşdirilmiş ünsiyyət
 
ISO 22000 təşkilatlardan standartın tələblərinə cavab verən Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin işlənib hazırlanmasını, həyata keçirilməsini və saxlanmasını tələb edir. Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi təşkilat tərəfindən hazırlanmış Qida Təhlükəsizliyi Planından istifadə etməklə sənədləşdirilməlidir. Planda təşkilatın məqsədi, məqsədləri və sistemin əhatə dairəsi, onun rol və məsuliyyətləri, qida təhlükəsizliyi təhlükələri və tətbiq ediləcək profilaktik tədbirlər daxil edilməlidir.
 
ISO 22000, təşkilatlar üçün qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi təcrübələrində müştəri etimadını qazanmaq və saxlamaq üçün ideal vasitədir. Bu, qida təhlükəsizliyi risklərini azaltmaq və bütün qida zəncirində qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün effektiv üsuldur.
Onlayn chat
X