ISO 14001 Standartı ətraf mühitin mühafizəsi idarə edilməsi sistemi standartıdır və təşkilatlar arasında onların ətraf mühit üzrə fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün geniş istifadə olunur. O, təşkilatlara öz fəaliyyətlərinin, məhsullarının və xidmətlərinin ekoloji aspektlərini müəyyən etmək və onlara nəzarət etmək və onların ətraf mühit üzrə fəaliyyətini daim təkmilləşdirmək tələbləri ilə təmin edir.
  
ISO 14001 təşkilatlardan əməliyyatlarının ölçüsünə və mürəkkəbliyinə uyğun olan və standartın tələblərinə cavab verən sistemi hazırlamağı və saxlamağı tələb edir. Bu sistem aşağıdakıları əhatə etməlidir:
 
• Təşkilatın öhdəliklərini və məqsədlərini əks etdirən ekoloji siyasət;
• Təşkilatın ətraf mühit siyasəti ilə əlaqəli ekoloji məqsədlər və hədəflər;
• Təşkilatın qanuni və digər tələblərinin müəyyən edilməsi;
• Təşkilatın ekoloji aspektlərinin müəyyən edilməsi;
• Ətraf mühitin idarə edilməsi üzrə fəaliyyət proqramı;
• Resursların, rolların, məsuliyyətlərin və səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi;
• Ətraf mühitin fəaliyyətinin monitorinqi və ölçülməsi prosedurları;
• Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab prosedurları;
• Uyğunsuzluq və düzəldici fəaliyyət üçün prosedurlar;
• Sənədləşmə və qeydlərin aparılması;
• Kadrların hazırlanması;
• Auditlər və təhlillər.
  
Onlayn chat
X