İdxal və ixrac olunan məhsulların sertifikatlaşdırılması idxal və ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr üçün vacibdir, çünki bu, göndərilən məhsulların təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli olmasını təmin etməyə kömək edir. Müəssisələr üçün sertifikatlaşdırma ilə bağlı tələbləri və prosesləri başa düşmək və aparılmalı olan bütün zəruri testləri və yoxlamaları əks etdirən sertifikatlaşdırma planı yaratmaq vacibdir. Bu prosesə riayət etməklə müəssisələr məhsullarının bütün lazımi tələblərə cavab verməsini və ən yüksək standartlara uyğun sertifikatlaşdırılmasını təmin edə bilərlər.

İdxal və ixrac edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün sifarişçidən tələb olunan sənədlər:

- Sifarişlə bağlı müraciət məktubu
- Müəssisənin rekvizitləri
- Müəssisənin adı
- Bank rekvizitləri
- Hüquqi və faktiki ünvan
- VÖEN
- Xidmət müqaviləsinin surəti
- Məhsula dair normativ, konstruktor və texnoloji sənədlər
- Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin sertifıkatı (olduğu halda)
- Məhsula dair laborator sınaq protokolları (zərurət olduğu halda).


Yeyinti məhsullarının sertifikatlaşdırılması üçün sifarişçidən tələb olunan əlavə sənədlər:


- Gigiyenik və ya qida təhlükəsizliyi sertifikatının surəti
- Heyvan mənşəli məhsullar üçün baytarlıq şəhadətnaməsinin surəti
- Emal olunmuş bitki mənşəli məhsullar üçün fitosanitar sertifikatın surəti.


Sifarişlə bağlı müraciət məktubu ilə tanış olun
Onlayn chat
X