İSO 14001 Ətraf Mühitin Mühafizəsi Beynəlxalq İdarəetmə Sistemi nədir? 

ISO 14001 effektiv ekoloji idarəetmə sistemi üçün tələbləri müəyyən edən beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş standartdır. O, həm dövlət, həm də özəl bütün ölçülü təşkilatlara ətraf mühitə təsirlərini sistematik şəkildə müəyyən etmək, qiymətləndirmək və nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
ISO 14001 standartına əsasən, təşkilatlar ətraf mühitin mühafizəsi məqsəd və hədəflərini müəyyən etməli və sənədləşdirməli, ətraf mühit siyasətini inkişaf etdirməli və məqsədlərinə çatmaq üçün bir sistem yaratmalıdırlar. Bu sistemə prosedurlar, proseslər və qeydlər kimi nəzarət vasitələri daxil edilməlidir. Buraya həmçinin performans təhlilləri və tədbirlər daxil edilməlidir.
Təşkilatlar həmçinin ətraf mühitə təsirlərini sənədləşdirməli və ekoloji fəaliyyət göstəriciləri yaratmalıdırlar. Bu, onlara ətraf mühitlə bağlı fəaliyyətlərini məqsəd və hədəfləri ilə müqayisə etməyə imkan verir.
Standart həmçinin təşkilatlardan öz ətraf mühit göstəricilərinə nəzarət etmələrini və zəruri hallarda tədbirlər görmələrini tələb edir. Buraya əməliyyatların aparılması qaydasında dəyişikliklərin tətbiqi və ya yeni texnologiya və ya proseslərə investisiya daxil ola bilər.
 
Onlayn chat
X