Xarici uyğunluq sertifikatlarının tanınması üçün sifarişçidən tələb olunan sənədlər:

- Sifarişlə bağlı müraciət məktubu
- Müəssisənin rekvizitləri
- Müəssisənin adı
- Bank rekvizitləri
- Hüquqi və faktiki ünvan
- VÖEN; - Xidmət müqaviləsinin surəti
- Xarici uyğunluq sertifikatının əslini və ya onun qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti
- Əsasında sertifikatlaşdırma aparılmış normativ sənədlər
- Sertifikatların qarşılıqlı tanınması haqqında tərəflər arasında müqavilədə nəzərdə tutulduğu halda sertifikatlaşdırma sınaqlarının protokolları (zərurət olduğu halda)
- İstehsalçının keyfiyyət şəhadətnaməsi (sertifikatı)

Xarici dildə olan bütün sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməli və notarial qaydada təsdiq olunmalıdır.


Sifarişlə bağlı müraciət məktubu ilə tanış olun
Onlayn chat
X