İstehsal olunan məhsullar təhlükəsizlik standartlarına, qaydalara və sənaye standartlarına uyğunluğunu nümayiş etdirmək üçün sertifikatlaşdırılmalıdır. Məhsulların istehlakçılar üçün təhlükəsiz və etibarlı olmasını təmin etmək üçün sertifikatlaşdırma çox vacibdir.
İstehsal olunan məhsulların sertifikatlaşdırılması üçüncü tərəf təşkilatı tərəfindən sınaqdan, yoxlamadan və doğrulamadan ibarət bir prosesdir. Bu proses məhsulların lazımi tələblərə cavab verməsini və istehlakçılar üçün təhlükəsiz olmasını təmin etməyə kömək edir. 
 
İstehsal edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması üçün tələb olunan sənədlər:
 
- Sifarişlə bağlı müraciət məktubu
- Müəssisənin rekvizitləri
- Müəssisənin adı
- Bank rekvizitləri
- Hüquqi və fəaliyyət göstərdiyi faktiki ünvanı
- VÖEN (sürəti)
- Əlaqə telefonu
- Sertifikatlaşdırılacaq məhsulun (xidmətin) adı
- məhsula dair normativ, konstruktor və texnoloji sənədlər
- keyfiyyəti idarəetmə sisteminin sertifıkatı (olduğu halda) (İSO)
- istehsalçının apardığı sınaqların protokolları: (zərurət olduğu halda)


Sifarişlə bağlı müraciət məktubu ilə tanış olun
Onlayn chat
X