ISO 14001 Standartı, standartın tələblərinə cavab vermək üçün təşkilatların əməl etməli olduğu bir sıra addımları ehtiva edir.

Bu addımlar aşağıda təsvir edilmişdir.

1. Siyasətin müəyyən edilməsi:
Təşkilatlar ekoloji məsuliyyətə sadiqliklərini əks etdirən siyasət müəyyən etməlidirlər. Bu siyasət təşkilatın ətraf mühitlə bağlı məqsədləri və onlara nail olmaq vasitələri haqqında bəyanatı özündə əks etdirməlidir.

2. Ətraf mühitin idarə edilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi:
Təşkilatlar öz ətraf mühit siyasətinə uyğunluğu təmin etmək üçün sistem hazırlamalıdırlar. Bu sistem ətraf mühitin aspektlərini, məqsəd və vəzifələrini, işçilərin rol və məsuliyyətlərini müəyyən etmək, monitorinq və nəzarət etmək üçün prosedurları əhatə etməlidir.
 
3. Fəaliyyətlərin planlaşdırılıb həyata keçirilməsi:
Təşkilatlar ətraf mühit mühafizəsi məqsədlərinə çatmağa kömək edəcək fəaliyyətləri planlaşdırmalı və həyata keçirməlidirlər. Buraya kadrlar üçün təlim, avadanlıq və proseslərdə dəyişikliklər və yeni texnologiyaların tətbiqi daxil ola bilər.
 
4. Monitorinq və nəzərdən keçirmə:
Təşkilatlar ətraf mühit mühafizəsi məqsədlərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətlərini nəzərdən keçirməli və zəruri hallarda tədbirlər görməlidirlər.
 
5. Sertifikatın alınması:
Təşkilatlar ISO 14001 Standartına uyğunluğunu nümayiş etdirmək üçün üçüncü tərəf sertifikatlaşdırma orqanından sertifikat almalıdırlar.
 
Yuxarıda göstərilən addımları yerinə yetirməklə, müəssisələr ekoloji məsuliyyətə sadiqliklərini nümayiş etdirə və ISO 14001 Standartına uyğunluğunu təmin edə bilərlər. Bu öhdəlik vasitəsilə müəssisələr ətraf mühitin qorunmasına və davamlılığını yaxşılaşdırmağa kömək edə bilərlər.
 
Onlayn chat
X