İxtira sayılmayan obyektlər aşağıdakılardır:

- kəşflər
- elmi nəzəriyyələr
- riyazi metodlar
- bədii konstruktorluq işinin nəticəsi (dizayn)
- təsərrüfatın və əqli fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi metodları
- oyunların qaydaları və metodları; kompüter alqoritmləri və proqramları
- informasiyanın təqdimi üsulları
- şərti işarələr, cədvəllər və qaydalar
- qurğu (tikili kimi qurğu), bina, ərazi layihələri və planlaşdırma sxemləri
- mikroorqanizmlər istisna olmaqla, bitkilər və heyvanlar, onların mahiyyət üzrə bioloji yetişdirilməsi üsulları (qeyri-bioloji və mikrobioloji üsullar istisna olmaqla)
- inteqral mikrosxemlərin topologiyası
- insan və heyvan orqanizmlərinin müalicəsinin cərrahi və terapevtik üsulları, xəstəliyin diaqnostikası metodları.
Onlayn chat
X