Ixtira nədir?

İxtira, problemin yeni həllini təmin edən və ya mövcud texnologiya, proseslər və ya məhsulları təkmilləşdirən unikal və yeni ideya və ya konsepsiyadır. Bu, əvvəllər mövcud olmayan bir şeyin yaradılmasını, innovasiyaların tətbiqini və müxtəlif bilik və sənaye sahələrini inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur.
İxtiralar çox vaxt xüsusi problemlərin və ya ehtiyacların müəyyən edilməsi və həll edilməsi nəticəsində yaranır. İxtiralar müxtəlif sənaye və tədqiqat sahələrinin inkişafına kömək edir. Onlar mümkün olanın sərhədlərini aşaraq elmi, texnoloji və ictimai tərəqqiyə kömək edirlər.
Uğurlu ixtiralar yeni bazarlar, sənayelər və iş imkanları yarada bilər. Onların ixtiraçılara, müəssisələrə və bütövlükdə iqtisadiyyata fayda gətirərək gəlir və iqtisadi artım yaratmaq potensialı var.
Patent almaqla ixtiraçılar öz ixtiralarını ictimaiyyətə açıqlamağa, kollektiv biliyə töhfə verməyə və gələcək innovasiyaları təşviq etməyə təşviq olunurlar.
Patent ixtiraçıya məhdud müddətə, adətən 20 il müddətinə öz ixtirasına müstəsna hüquqlar verir. O, ixtiraçının icazəsi olmadan başqalarının patentləşdirilmiş ixtiranı hazırlamaq, istifadə etmək, satmaq və ya idxal etməkdən çəkindirməklə hüquqi müdafiəni təmin edir.
 
Onlayn chat
X