Madrid Sazişi nədir?

Madrid sazişi əmtəə nişanlarının mərkəzləşdirilmiş qeydiyyatını nəzərdə tutan beynəlxalq müqavilədir.
Müqavilə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (ÜƏMT) tərəfindən idarə olunur. Əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatı 10 il müddətində qüvvədədir. Bu müddət daha sonra uzadıla bilər.

Bu ticarət nişanı sahibləri tərəfindən geniş istifadə olunan güclü vasitədir.
Bu sistemdən fiziki şəxs və ya şirkət ayrı-ayrı yurisdiksiyalarda markaların “beynəlxalq qeydiyyatı” üçün əsas yaradan bir çox əmtəə nişanı qeydiyyatını əldə etmək üçün istifadə edə bilər. O, həmçinin qeydiyyat prosesində müəyyən səviyyədə vahidliyi təmin edir ki, bu da ticarət nişanı sahiblərini ticarət nişanlarının bizneslə məşğul olmaq istəmədikləri ölkələrdə qeydiyyata alınmasından qorumağa kömək edir. 


Madrid Sazişinə əsasən, ticarət nişanının sahibi üzv ölkələrdən hər hansı birində qeydiyyat üçün müraciət edə bilər. Daha sonra ərizə mənşə ölkəsinə göndəriləcək, orada yoxlanılacaq və tələblərə cavab verdiyi halda qeydiyyata alınacaq. Bundan sonra ticarət nişanı bütün üzv ölkələrdə qorunacaq.

Madrid Sazişi bir çox ölkədə ticarət nişanlarının qeydiyyatını asanucuz edir. Müqaviləyə əsasən, əmtəə nişanının sahibi bir dildə, bir ofisə bir ərizə verə və əmtəə nişanını bir neçə ölkədə qeydiyyata almaq üçün bir rüsum ödəyə bilər.

Azstandart Service şirkəti əmtəə nişanlarının həm Azərbaycanda, həm də xaricdə beynəlxalq qeydiyyatı xidmətini təklif edir. Bu sahədə 20-ildən artıq təcrübəmiz ilə istənilən əmtəə nişanının qeydiyyatını ən qısa müddətdə həyata keçiririk. 


Madrid sazişinin üstünlükləri bunlardır: 

- Azaldılmış xərclər:

Madrid Sazişi ticarət nişanı sahiblərinə bir neçə ölkədə ticarət nişanını qeydiyyatdan keçirmək üçün bir ərizə verməyə icazə verməklə əmtəə nişanının qeydiyyatı xərclərini azalda bilər.

- Artırılmış səmərəlilik:

Madrid Sazişi ticarət nişanı sahiblərinə bir neçə ölkədə öz ticarət nişanını bir neçə ölkədə qeydiyyatdan keçirməyə imkan verməklə əmtəə nişanının qeydiyyatı prosesinin səmərəliliyini də artıra bilər.

Azərbaycan Respublikası da “Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında” Madrid Sazişinin 1989-cu il iyunun 27-də Madrid şəhərində qəbul edilmiş Protokoluna qoşulmuşdur.


Beynəlxalq iddia sənədi

Bu Protokola uyğun verilən istənilən beynəlxalq iddia sənədi Təlimatda göstərilən blankda təqdim olunmalıdır. Mənşə İdarəsi beynəlxalq iddia sənədində verilən məlumatların, təqdim olunan anda baza iddia sənədində və ya baza qeydiyyatında göstərilən məlumatlara uyğun gəldiyini təsdiq edir. Bununla yanaşı, qeyd edilən İdarə aşağıdakıları göstərir:

(i) baza iddia sənədi halında - bu iddia sənədinin nömrəsini və tarixini;
(ii) baza qeydiyyatı halında - bu iddia sənədinin qeydiyyat nömrəsini və tarixini, o cümlədən baza qeydiyyatının aparıldığı iddia sənədinin nömrəsini və tarixini. Mənşə İdarəsi həmçinin beynəlxalq iddia sənədinin tarixini də göstərir.

Beynəlxalq büro verilən iddia sənədi əsasında nişanı təxirə salmadan qeydiyyata alır. Qeydiyyatın tarixi, mənşə İdarəsinə beynəlxalq qeydiyyat üçün İddia sənədinin verildiyi tarixdən hesab edilir, bu şərtlə ki, Beynəlxalq büro göstərilən tarixdən hesablamaqla həmin iddia sənədini iki ay ərzində alsın. Əgər Beynəlxalq büro beynəlxalq iddia sənədini bu müddət ərzində almırsa, onda Beynəlxalq büro onun qeydiyyatını, aldığı tarixdən aparır. Beynəlxalq büro təxirə salmadan beynəlxalq qeydiyyat barədə maraqlı idarəni məlumatlandırır. Beynəlxalq reyestrdə qeydiyyata alınan nişanlar, beynəlxalq iddia sənədində göstərilən məlumatlar əsasında Beynəlxalq büronun nəşri olan dövri bülletenlərdə dərc olunur. 


Milli və ya regional qeydiyyatın beynəlxalq qeydiyyata dəyişdirilməsi

1. Əgər nişan Razılığa gələn Tərəfin İdarəsində milli və ya regional qeydiyyatın predmeti olmaqla yanaşı, həmçinin beynəlxalq qeydiyyatın predmetidirsə və hər iki qeydiyyat eyni şəxsin adına aparılıbsa, beynəlxalq qeydiyyata, milli və ya regional qeydiyyatla əldə edilən hüquqlara toxunmadan, milli və ya regional qeydiyyatın əvəzləyicisi kimi baxılır. 

2. Nişanın ayrı-ayrı elementlərindən istifadənin qanuniliyini təsdiqləyən sənəd Gerblərdən, gerb şitlərindən, portretlərdən, fərqlənmə nişanlarının dərəcələrindən, firma adlarından və ya iddiaçının adından başqa, digər şəxslərin adlarından və ya analoji yazılardan ayrıca element kimi nişanların tərkibində istifadənin qanuniliyini təsdiqləyən və Razılığa gələn Tərəfin idarəsinin tələb edə biləcəyi sənəd hər cür leqallaşmadan, həmçinin mənşə ölkəsinin təsdiqlənməsi istisna olmaqla, bütün növ təsdiqləmələrdən azad olunur. 


Beynəlxalq qeydiyyatın qüvvəsinin uzadılması

1. İstənilən beynəlxalq qeydiyyatın müddəti, növbəti müddəti bitdiyi tarixdən hesablanmaqla, əsas rüsumların, əlavə və üstəlik rüsumların ödənilməsi şərtilə on il müddətinə uzadıla bilər. Müddətin uzadılması zamanı beynəlxalq qeydiyyatın əvvəlki variantında hər hansı dəyişikliyin edilməsinə yol verilmir.
2. Beynəlxalq büro mühafizənin bitməsinə altı ay qalmış, beynəlxalq qeydiyyatın sahibinə, zərurət yarandıqda isə onun patent müvəkkilinə qeyri-rəsmi bildiriş göndərməklə göstərilən müddətin bitdiyi dəqiq tarixi onların nəzərinə çatdırır.
3. Beynəlxalq qeydiyyatın uzadılması üçün, Təlimatla müəyyən edilən əlavə rüsum ödənilməsi şərtilə, güzəşt olaraq əlavə altı ay müddət verilir.


Beynəlxalq qeydiyyata aid olan bəzi qeydlər daxil edilə bilər. Məsələn,

1. Beynəlxalq qeydiyyatın sahibinin adı və ya ünvanı ilə bağlı istənilən dəyişikliklər
2. Beynəlxalq qeydiyyatın sahibinin müvəkkilinin təyin edilməsi və həmin müvəkkilə aid bütün digər məlumatlar
3. Razılığa gələn Tərəflərin hamısı və ya bəzilərinə görə beynəlxalq qeydiyyatda göstərilən əmtəələrin və xidmətlərin siyahısına qoyulan istənilən məhdudiyyət
4. Razılığa gələn Tərəflərin hamısı və ya bəzilərinə görə beynəlxalq qeydiyyatdan imtina edilməsi, onun reyestrdən çıxarılması və ya etibarsız sayılması


Beynəlxalq büro nə edir?

-Bu Protokola uyğun beynəlxalq qeydiyyatla bağlı funksiyaları, digər inzibati funksiyaları həyata keçirir.
-Assambleyanın göstərişlərinə uyğun olaraq Beynəlxalq büro bu Protokola yenidən baxılma üzrə konfransları təşkil edir.
-Bu Protokola yenidən baxılma üzrə konfransların təşkili məsələləri ilə əlaqədar hökumətlərarası və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə məsləhətləşmələr apara bilər.
-Bu Protokola aid, funksiyasına daxil olan və onun qarşısında qoyulan istənilən digər tapşırıqları yerinə yetirir.


Madrid Protokolunun imzalanması

-Bu Protokol ingilis, ispan və fransız dillərində bir nüsxədə imzalanır və saxlanılmaq üçün Baş direktora verilir, bundan sonra Madriddə imzalanma üçün bağlanır. Hər üç dildə olan mətnlər tamamilə eyni qüvvəyə malikdir.
-Bu Protokolun rəsmi mətni Baş direktor tərəfindən maraqlı hökumətlərlə və təşkilatlarla məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra ərəb, italyan, Çin, alman, portuqal, rus və yapon dillərində, həmçinin Assambleyanın müəyyən etdiyi başqa dillərdə tərtib edilir.
-Bu Protokol 1989-cu il dekabrın 31-dək Madriddə imzalanmaq üçün açıqdır. Baş direktor bu Protokolun imzalanmış mətninin İspaniya Hökuməti tərəfindən lazımi qaydada təsdiqlənmiş iki ədəd surətini bu Protokolun iştirakçısı ola biləcəyi güman edilən bütün dövlətlərə və hökumətlərarası təşkilatlara göndərir.
-Baş direktor bu Protokolu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyində qeydiyyatdan keçirir.
-Baş direktor bu Protokola üzv olacağı gözlənilən və ya artıq tərəfdaş olan bütün dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara imzalanma, saxlanılma üçün ratifikasiya bəyannaməsinin verilməsi haqqında, qəbul etmə, bəyənilmə sənədləri barədə və ya qoşulma aktları barədə, həmçinin bu Protokolun qüvvəyə minməsi, onun istənilən dəyişiklikləri, denonsasiya barədə istənilən xəbərdarlıqlar və bu Protokolda nəzərdə tutulan istənilən bəyanatlar barədə bildirişlər göndərir.


“Nişanların beynəlxalq qeydiyyatı haqqında” Madrid Sazişinin Protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanununu ətraflı şəkildə buradan öyrənə bilərsiniz.
Onlayn chat
X